Carreranews våren 2018

Året 2018 med ny ordförande

Hej alla Carreraägare! Jag heter Victor Gillander och har fått förtroendet att vara ordförande i Carreraförbundet. Det känns inte så länge sedan jag köpte in Carrera nummer 67 men när jag tänker efter så är 2018 vår sjunde säsong med båten. 

Jag blir glad då många andra båtägare ofta frågar ”Är inte det en sån där Carrera?” Och man kan nöjt svara att det är det och flera följer då upp med

att de har velat ha en Carrera, men det blev en annan båt då de prioriterat komfort och volym, ståhöjd och annat lull lull framför goda seglings-egenskaper. Jag spanar ofta efter andra Carreror ute på fjärdarna och i hamnarna, det är ju så spännande att se andras båtar och hur de fixat och trixat på sina båtar.  Ni som använder sociala medier får gärna använda hashtaggen #carrerahelmsman så att andra lättare kan hitta och se era bilder på era Carreror.

När det kommer till kappsegling så är inte jag den som är mest aktiv men vi försöker vara med på ett par kapp-seglingar per säsong och har upplevt att det har varit svårt att segla upp till mätetalet. Förra årets justering ledde till att allas SRS-tal i genomsnitt sänktes med ca 20% över alla båt-typer, några mer och några mindre. Carreran hamnade nästan som referensbåt med ett SRS-tal på 1.02. Under 2018 hoppas vi kunna samla fler Carreror på kappseglingarna i Stockholm och börja med att ses under kappseglingen Jungfrusundsregattan den 9 juni. Det är en distanskapp-segling som startar och slutar vid Jungfruholmarna som ligger vid Jungfrusund på Ekerö. Jag hoppas vi blir flera Carreror som kan mäta sig mot varandra. Det viktigaste är inte kappseglingen utan att vi kommer ut och seglar våra vackra båtar. 

Förbundet erbjuder:

Ett båtregister med uppgifter om ägare och
hemmahamn. Kontakta förbundet för att uppdatera
dina uppgifter alternativt om du sålt din båt.

• En hemsida som uppdateras regelbundet
och vi ser gärna att ni skickar in bilder och delar med
er av era erfarenheter. 

• Tekniskt stöd och råd för underhåll och service av båten. 

• Gratis annonsplats på förbundets hemsida.

Medlemsavgiften är 300 kr för medlem och båt alternativt om man vill vara stödjande medlem så är kostnaden 100 kr per år.

Medlemsavgiften betalas in till Carrera förbundet till PG 440 97 67-3. Ange segelnummer, båtens namn samt ditt namn, adress telefon och mailadress. 

Hoppas ni får en fantastisk vår då ni hinner få era båtar i ordning inför den kommande seglingssäsongen.

Victor Gillander
Ordförande